Icoon Otrada

Het icoon van de Moeder Gods van Vatoped: 'Otrada' - Vreugde of Troost Het icoon van de Moeder Gods van Vatoped, genoemd "Vreugde" of "Troost" - is een beeld van de Heilige Maagd uit het klooster van Vatoped, op de berg de Athos. In de kapel waar het icoon zich bevindt, wordt al sinds lange tijd de tonsuur van de monniken gedaan.

De Moeder Gods is afgebeeld met haar gezicht gericht naar de rechter schouder, omdat volgens de legende de Moeder Gods afgebeeld op het icoon op 21 januari 807 haar gezicht wendde naar de abt die voor haar aan het bidden was, en hem zo waarschuwde voor de komst van rovers die die nacht het klooster wilden overvallen. Dankzij deze waarschuwing konden de rovers worden teruggedrongen. Als herinnering hieraan staat voor het icoon een altijd brandende lamp en wordt er dagelijks een speciale moleben gezongen. Plaatselijk vereerde lijsten van de icoon bevonden zich in 2 kloosters in Rusland - in het vrouwenklooster van Tavolzhank, in Voronezh en in het vrouwenklooster van de Herrijzenis in St. Petersburg (het tweede icoon, meegebracht van de Athos, gezegend in 1854).

De icoonviering vindt plaats op 21 januari (volgens de Juliaanse kalender).

Russisch: икона "Отрада"

Ватопедская икона Божией Матери, именуемая "Отрада" или "Утешение" – образ Богородицы из Ватопедского монастыря на горе Афон. В том приделе где находится икона издавна совершаются пострижения в монахи братии обители.

Богородица изображена с лицом, обращенным к правому плечу так как, по преданию, 21 января 807 года Богоматерь, изображенная на иконе, обратила лицо к игумену, молившемуся перед ней и предупредила его о нашествии разбойников, намеревавшихся ночью напасть на обитель. Благодаря предупреждению разбойники были отражены. В память об этой перед иконой горит неугасимая лампада и ежедневно поется особый молебен. Местночтимые списки иконы находились в двух монастырях России в Таволжанской женской обители, Воронежской губернии и в Санкт-Петербургском девичем Воскресенском монастыре (вторая икона, привезена из Афона, освящена в 1854 году).

Празднование иконе совершается 21 января (по юлианскому календарю).


Russische tekst integraal overgenomen uit Wikipedia.ru, de Oekraïense tekst kunt u op uk.wikipedia.org nalezen. De afbeelding van het icoon is afkomstig van Wikimedia.org.

 

Terug naar de welkomspagina.